Witamy w Krainie Dzikiej Kaczki

Kraina Dzikiej Kaczki znajduje się w samym sercu pięknej, dzikiej natury. Teren jest opanowany w głównej mierze przez rozmaite gatunki ptaków, których habitatem jest dwukilometrowy odcinek rzeki płynącej przez środek dawnego jeziora. Dziś jest to obszar, na którym można wspinać się na zbocza leśnych parowów, przedzierać się przez trzciny, podziwiać widoki ze skarp i biegać po łąkach w towarzystwie leśnej zwierzyny.

Wiemy, że bliski kontakt z naturą w całej jej okazałości to najlepszy sposób na przekazanie najmłodszym wiedzy przyrodniczej. Spacerując licznymi ścieżkami dydaktycznymi, uczniowie biorą udział w wykładach terenowych na temat dzikiego ptactwa, zwierzyny leśnej, lasów, bagien, rzek i polodowcowego ukształtowania terenu. W ten sposób, empirycznie doświadczając bogactwa przyrody, młodzież chłonie znacznie więcej informacji, niż za pośrednictwem najpiękniej nawet ilustrowanych podręczników. Niezwykły obszar daje możliwość odkrycia pięciu królestw świata żywego: zwierząt, roślin zielonych, grzybów, protistów i bakterii. Nasz program edukacyjny jest ściśle powiązany z programem szkolnym i łączy walory edukacyjne z możliwością przeżycia pięknej przygody w sercu natury. W dzisiejszym świecie to prawdziwy luksus.

Wiadomości z Krainy

Rozwój gospodarki turystycznej poprzez budowę, nadbudowę i rozbudowę kompleksu turystycznego Kraina Dzikiej Kaczki oraz zakup wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług sportowych i wielofunkcyjnych usług rekreacyjnych.

Rozszerzenie działalności ośrodka edukacyjnego Kraina Dzikiej Kaczki o świadczenie usług noclegowych w rekreacyjnych, leśnych czatowniach odpowiedzią na sytuację epidemiczną COVID-19