Kraina Dzikiej Kaczki

… jest przede wszystkim miejscem edukacji przyrodniczej. Ta działalności była, jest i będzie naszym priorytetem. Wiemy, jak istotna jest edukacja dzieci młodzieży w zakresie wiedzy przyrodniczej, a przede wszystkim rozbudzaniu miłości do Natury. Potrzebę tę dostrzegamy tym silniej w czasach dzisiejszych, kiedy zmiany klimatu i jego postępujące ocieplenie ma fundamentalny wpływ na funkcjonowanie człowieka na świecie.

Współpracujemy ze stałym gronem doświadczonych edukatorów, specjalistów w swoich dziedzinach – przyrodnikami, leśnikami, sokolnikami i artystami sztuk plastycznych. Wszystkie zajęcia prowadzone są z pasją i zaangażowaniem, a przede wszystkim na najwyższym poziomie kompetencji.

Proponujemy Państwu

… szeroki wybór pakietów edukacyjnych, dostosowanych do wieku uczestników. Nasza oferta zmienia się sezonowo tak, by o każdej porze roku maksymalnie wykorzystać potencjał lasu, ukazać jego niezmienną zmienność, a przed wszystkim ukazać różnorodność przyrody w różnych okresach roku.

Oprócz zajęć ujętych w pakietach jesteśmy w stanie zorganizować Państwa pobyt w Krainie uwzględniając indywidualne potrzeby uczestników wynikające z realizacji podstawy programowej w placówkach, czy też ze względu na wyzwania zdrowotne uczestników.

Chętnie udzielimy wszelkich informacji na temat oferowanych pakietów.