Mamy przyjemność poinformować, że przeprowadziliśmy już stosowne postępowanie 
i w najbliższym czasie zawrzemy umowę na wykonanie kompleksowych robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” czterech „czatowni i budynku z funkcją SPA w koronach drzew. 

Ponadto informujemy, że na stronie wwwbazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl opublikowane zostało zapytanie ofertowe nr 5/KDK/2018 na wykonanie kompleksowych robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w tym adaptacja i rozbudowa istniejącego budynku obory na potrzeby budynku usług turystycznych i gastronomicznych oraz rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby budynku usług rekreacyjno-sportowych. Termin składania ofert upływa 24.12.2018 r. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do złożenia swojej oferty.