Ponowne postępowanie

Uprzejmie informujemy, że zaistniała potrzeba  ponownego  przeprowadzenia  postępowania na wykonanie kompleksowych robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” czterech „czatowni i budynku z funkcją SPA w koronach drzew.  Staramy się jednocześnie, abyśmy mogli zrealizować projekt w terminie do 31.07.2020 r. Wszystko jest na dobrej drodze, dlatego też w/w postępowanie, jak również drugie – na wykonanie kompleksowych robót budowlanych w…