Umowa i informacja o postępowaniu

Mamy przyjemność poinformować, że przeprowadziliśmy już stosowne postępowanie i w najbliższym czasie zawrzemy umowę na wykonanie kompleksowych robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” czterech „czatowni i budynku z funkcją SPA w koronach drzew.  Ponadto informujemy, że na stronie wwwbazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl opublikowane zostało zapytanie ofertowe nr 5/KDK/2018 na wykonanie kompleksowych robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”…